Close

Forgot your password?


Kdo je Asesor?

Při zajištění požadavků na vysokou odbornou kvalitu a úroveň ABA Asesorů a Instruktorů je kladen vysoký důraz na jejich odpovídající odbornou úroveň a praktické zkušenosti. Bezpodmínečně nutné je absolvování kvalifikace/certifikace, kterou bude asesor zkoušet v rámci ABA vzdělávání. Dále je potřeba aktivně přistupovat k osobnímu rozvoji formou Celoživotního profesního vzdělávání a také absolvovat školení první pomoci.

Jak se stát Asesorem?

V průběhu celého roku je pořádána celá řada vzdělávacích kurzů, kde se můžete stát nezávislým Asesorem/Instruktorem. Kontaktujte kancelář a následně obdržíte přihlášku, informace o předpokladech na danou kvalifikaci, termínech konání kurzů a poplatcích. Po technickém prověření dovedností úspěšní Asesoři/Instruktoři získají ocenění 5. stupně národní (a evropské) kvalifikace v hodnocení odborných znalostí. Asesoři jsou povinni aktivně přistupovat k celoživotnímu profesnímu vzdělávání, udržovat praktické dovednosti a pomocí zkušeného asesora absolvovat ověřovací proces.

Nezávislé hodnocení

Hodnocení/zkouška obvykle probíhá na základě pozorování kandidáta asesorem, kdy je vyloučen střet zájmu mezi asesorem a zkoušeným. Tím je zachovaný princip nezávislého hodnocení. Tento proces je monitorován prostřednictvím namátkových kontrol nominovaným ověřovatelem. Ověřovatelé se účastní ročních setkání Mezinárodní Standardizační a akreditační rady (ISAC) ABA International a poskytují pravidelně zpětnou vazbu asesorům.