Close

Forgot your password?

ARBORISTICKÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE

 

KV1: Kontrola vybavení pro práci ve výškách (EQF 3)

Kvalifikace zahrnuje základní úroveň dovedností, na které jsou stromolezci s minimální zkušeností schopní provést základní posouzení rizik, pečlivou kontrolu a revizi vlastního stromolezeckého vybavení a příslušenství, přesně vést a uchovávat evidenci v souladu s legislativními předpisy a návody, porozumět označení a výrobním kódům, zkontrolovat zakončení lana, odborně provádět údržbu a skladování vybavení dalšího pracovního vybavení při práci ve výškách.

 

KV2: Kontrola vybavení pro práci ve výškách (EQF 4)

V současné době ve vývoji.

 

S1: Stromolezec 1: Základní stromolezení a záchrana zraněného (EQF 3)

První zkoušky budou zahájeny v květnu 2014!

 

S2: Stromolezec 2: Základní techniky řezů (EQF 4)

První zkoušky budou zahájeny v květnu 2014!
Kvalifikačním předpokladem pro tento stupeň jsou kvalifikace S1, MP1 a MP2.

 

S3: Stromolezec 3: Kácení stromu po částech bez a s lanem (EQF 4)

První zkoušky budou zahájeny v květnu 2014!
Kvalifikačním předpokladem pro tento stupeň jsou kvalifikace S1, S2, MP1 a MP2.

 

S4: Stromolezec 4: Pokročilé techniky stromolezení (EQF 4)

V současné době ve vývoji.

 

P1: Plošina 1: Bezpečný provoz plošiny (EQF 3)

První zkoušky budou zahájeny v květnu 2014!

 

P2: Plošina 2: Bezpečný provoz motorové pily s použitím plošiny (EQF 4)

První zkoušky budou zahájeny v květnu 2014!
Kvalifikačním předpokladem pro tento stupeň jsou kvalifikace MP1 a MP2.