Close

Forgot your password?

LESNICKÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE

 

MP1 (shodné s ICC/ECC1): Údržba motorové řetězové pily a příčné přeřezávání (EQF 3)

Základní úroveň kvalifikace je zaměřena na znalosti osobních ochranných pracovních pomůcek a na dovednosti potřebné k údržbě motorové řetězové pily, provádění provozní bezpečnostní kontroly, obsluhu motorové řetězové pily při příčném přeřezávání, znalost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytování předlékařské první pomoci.

 

MP2 (shodné s ICC/ECC2): Základní kácení (EQF 3)

Základní úroveň kvalifikace, podle které jsou dřevorubci/arboristé s minimální zkušeností schopni pokácet strom až do tloušťky 38 cm (15‘‘) na pařezu, zahrnuje provozní a bezpečnostní kontrolu motorové řetězové pily, bezpečné příčné přeřezávání kmenu do velikosti lišty a jeho odvětvení, odstranění zavěšeného stromu bezpečným způsobem bez stahováku a prokázání znalostí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a osvědčených postupů. Kvalifikačním předpokladem pro tento stupeň je kvalifikace MP1.

 

MP3 (shodné s ICC/ECC3): Pokročilé kácení (EQF 4)

Pokročilejší úroveň odborné dovednosti, podle které jsou dřevorubci/arboristé s minimální zkušeností schopni pokácet a zpracovat strom větší tloušťky než 38 cm (15‘‘) na pařezu, zahrnuje provozní a bezpečnostní kontrolu motorové řetězové pily, bezpečné příčné přeřezávání kmenu větší než lišta a jeho odvětvení, odstranění zavěšeného stromu bezpečným způsobem se stahovákem a prokázání znalosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a osvědčených postupů. Kvalifikačním předpokladem pro tento stupeň jsou kvalifikace MP1 a MP2.

 

MP4 (shodné s ICC/ECC4): Kalamitní a poškozené stromy (EQF 4)

Velmi pokročilá úroveň dovedností, kdy jsou zkušení dřevorubci schopni pokácet a zpracovat poškozené a kalamitní stromy tloušťkou přesahující délku lišty, provádět provozní a bezpečnostní kontroly motorové řetězové pily, bezpečně manipulovat a odvětvovat kmeny, bezpečně zpracovávat zavěšené poškozené stromy, bezpečně zpracovat kořenové vývraty pomocí zvedáků a navijáků. Při akreditaci musí uchazeč prokázat znalost příslušných bezpečnostních rizik a odbornou praxi. Kvalifikačními předpoklady pro tento stupeň jsou kvalifikace MP1, MP2, MP3.

 

MP5 (shodné s ICC/ECC5): Specialista pro mimořádné a záchranné techniky (EQF 3)

V současné době ve vývoji.

 

LESNICKÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE