Close

Forgot your password?

PROFESNÍ KVALIFIKACE

 

CCAgency a Mendelova Univerzita v Brně spolupracují s mezinárodní neziskovou organizací profesních dovedností ABA International. Organizace byla založena na základě poptávky po mezinárodním/evropském uznávání kvalifikací kjednotlivým profesním dovednostem získaných na státní nebo národní úrovni. Jednotlivé národní akreditační orgány se podílejí na procesu mezinárodní akreditace a jejího ověřování. Základem řízení kvality je nadnárodní kontrola, proces technické evaluace a aktualizace dovedností. Na těchto procesech se podílejí Mezinárodní Standardizační a Akreditační Rada ISAC (International Standards and Accreditation Council) a Národní Standardizační a Akreditační Komise.

Všechny profesní kvalifikace jsou sestaveny (a nadále aktualizovány) s velkým důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Finalizaci profesních standardů předcházejí nejen detailní analýzy evidence nehodovostí a národních standardů ve velké části Evropy, ale především praktické testování standardů instruktory z mnoha zemí, evaluace standardů a technické ověřování dovedností instruktorů a následné cvičné zkoušky instruktorů a kandidátů.

NOVINKA! Součástí QA je mezinárodní databáze, jež umožňuje neomezený celoroční přístup ke kontrole platnosti certifikace uchazeče pro danou kvalifikaci. Více informací naleznete na ABA International. Ověření platnosti certifikace uchazeče provedete vložením čísla kandidáta do „SKILLS REGISTER“.